Ülésezett a Fogyasztóvédelmi Tanács


A Fogyasztóvédelmi Tanács legutóbbi ülésére 2022. október 10-én került sor az Igazságügyi Minisztériumban, ahol tájékoztatást adtak a fogyasztóvédelem prioritásairól, a fogyasztóvédelmi politika céljairól, eredményeiről és a folyamatban lévő ügyekről

A Fogyasztóvédelmi Tanács (FT), amelynek a FORE is tagja, a fogyasztóvédelmet érintő javaslatok kormányzati becsatornázása céljából a Kormány által működtetett javaslattevő, véleményező és tanácsadó testület. Az FT ülésének bevezetőjében Dr. Salgó László az Igazságügyi Minisztérium (IM) közigazgatási államtitkára elmondta, hogy a fogyasztóvédelem szakmai irányításának megváltozott struktúrájában a fogyasztóvédelem az Igazságügyi Minisztérium Alkotmányjogi Jogalkotásért és Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárságának keretein belül működik.

Az FT ülésén a fogyasztóvédelem prioritásait, a fogyasztóvédelmi politika céljait, az elért eredményeket és folyamatban lévő ügyeket Dr. Kupecki Nóra alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár mutatta be. Elmondta, hogy az IM által eddig követett elvekkel összhangban a fogyasztóvédelem területén is lehetőség nyílik új irányvonalak meghatározására, az alaptörvényi garanciák fokozott érvényesítésére. Már nyáron kihirdetésre került a 1353/2022. (VII. 21.) Korm. határozat, amely a fogyasztóvédelmi politika 4 pillérét határozza meg, ezek: a digitális fogyasztóvédelem, a gyermekvédelem, az egységes jogalkalmazás és az elérhetőség biztosítása. Ismertette, hogy a digitális fogyasztóvédelemben prioritásként kerül kezelésre a fogyasztók online térben történő védelme. A gyermekvédelemmel összefüggésben elmondta, hogy az Alaptörvénnyel összhangban a fogyasztóvédelemben is fontos, hogy biztosítva legyen a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való joga. Az egységes jogalkalmazás kialakítása kapcsán célként határozta meg a fogyasztóvédelmi tevékenységhez kapcsolódással rendelkező állami szervek közötti együttműködés erősítését. Az elérhető fogyasztóvédelemmel kapcsolatban hangsúlyozta a fogyasztóvédelem témáinak az emberekhez való közelebb vitelére vonatkozó célt.

Ezt követően Dr. Salgó László közigazgatási államtitkár ismertette a cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely részben jogharmonizációs jellegű módosításokat tartalmaz. Ezek közé tartozik a képviseleti keresetre vonatkozó irányelv átültetése kapcsán a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása, valamint az akadálymentességi irányelvi követelményeknek való megfelelés érdekében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény kiegészítése. A módosítások 2023. június 25-én, illetve június 28-án lépnek hatályba. A nem jogharmonizációs célú módosítások körébe tartozik az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2023. január 1-jén hatályba lépő módosítása és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény már idén hatályba lépő módosítása.

Az államtitkári tájékoztatás elhangzását követően az FT tagjai tettek észrevételeket, illetve adtak információt az elhangzottakkal és egyéb témákkal kapcsolatban. A FORE-t az FT ülésén képviselő dr. Suhajda Zsuzsanna alelnök tájékoztatást adott arról, hogy a FORE a fogyasztóvédelmi referensek tevékenységével kapcsolatban 5 évvel ezelőtt végzett kutatását 2022-ben kibővítve ismét elvégzi. Az online kérdőíves kutatás 2022. december és január hónapokban 100 fő anonim referens reprezentatív megkeresésével folyik majd, a kutatás referensek működésével kapcsolatos tapasztalatokat és tendenciákat mutatja be, az eredmény közzétételre kerül.