Megújult a Fogyasztóvédelmi Tanács


Megkezdte munkáját a megújult Fogyasztóvédelmi Tanács, a Kormány a fogyasztóvédelmet érintő javaslatok kormányzati munkába való becsatornázása céljából működtet. A megújult Tanácsnak továbbra is tagja a FORE

A megújult Fogyasztóvédelmi Tanács 2023. február 6-án tartotta meg első ülését, amelyen Dr. Salgó László Péter, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára tájékoztatást adott a 2023. évben hatályba lépő fogyasztóvédelmet érintő jogszabálymódosításokról. A cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi LXI. törvény 2022. december 19-én került kihirdetésre, számos rendelkezést – például azt, hogy a fogyasztóvédelmi hatósági eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a vállalkozással megkísérelje a vita rendezését – már a kihirdetést követő 8. naptól, azaz 2022. december 27-től alkalmazni kell, egyes – mint amilyen a bíróság előtt a fogyasztók kollektív jogait érintő jogszabálysértés esetén képviseleti keresetre feljogosított szervezetekre vonatkozó - rendelkezések viszont csak 2023. június 25-én lépnek hatályba. A vállalkozások felkészülésének elősegítése érdekében pedig a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való piacfelügyeleti megfelelés szabályait majd 2025. június 28-tól kell alkalmazni.

Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára továbbá tájékoztatást adott a fogyasztóvédelem 2023. évi céljairól és egyéb folyamatban lévő fogyasztóvédelmi ügyekről, mint amilyen például a fogyasztóvédelem témakörének a köznevelésbe való integrációja. 

A FORE-t Dr. Suhajda Zsuzsanna alelnök képviselte az ülésen.