Az EMMI Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Kollégiuma támogatásban részesítette a FORE-t


Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Kollégiuma 2 492 534 Ft összegű támogatásban részesítette a FORE "Fogyasztóvédelmi referensek civil érdekképviselete" című projektjét.

Magyarországon a fogyasztói érdekek védelme a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) szerint is elismert általános társadalmi szükséglet, amelynek érvényesítését számos jogszabály és a fogyasztóvédelem intézményrendszere - amelynek legfrissebb része a fogyasztóvédelmi referensi intézmény – biztosítja Magyarországon.

Az Fgytv. 2014-től hatályos módosítása következtében jelenleg már mintegy 1500 fogyasztóvédelmi referens látja el feladatait a fogyasztói érdekek védelmének megerősítése szolgálatában. Ezzel megvalósult a vállalkozások fogyasztóvédelmi szemléletének erősítésére és fogyasztóbarát működésére vonatkozó jogalkotói szándék. A Fogyasztóvédelmi Referens Egyesület általános célja a fogyasztóvédelmi referensi intézmény megerősítésével a vállalkozások fogyasztóvédelmi szemléleti fejlődésének, a fogyasztóvédelmi referensek elismertségének, és a referensek szakmai érdekképviseletének ellátása, végső soron a fogyasztók érdekeinek magas szintű érvényesítése hatékony prevenció által.

A 2014. óta eltelt idő során szerzett több éves tapasztalatok azt mutatják, hogy a kereskedelemben és a szolgáltatásokban dolgozó - meglehetősen nagyszámú - referens képviseletére, szakmai munkájának segítésére igény van. Az Egyesület ennek az igénynek a kielégítésére is vállalkozik, ami egyaránt érdeke a referenseknek, az őket foglalkoztató vállalkozásoknak és a fogyasztóknak. Egy 2015-ben, 100 fő fogyasztóvédelmi referens megkeresésével elvégzett elektronikus kérdőíves felmérés szerint a referensi ismereteket a választ adó fogyasztóvédelmi referensek 35%-a nagyon hasznosnak, 55%-a hasznosnak tartja a napi munkavégzés során. 

El kívánjuk érni, hogy ezek a számok nagyságrenddel növekedjenek. Ennek érdekében a fogyasztóvédelmi referensek intézményét szeretnénk mind a referensek, mind pedig az őket foglalkoztató vállalkozások részére hasznos tartalommal megtölteni. Ezért célunk, hogy a referensek foglalkoztatását a vállalkozások ne felesleges, bürokratikus kötelezettségként értékeljék, hanem a működésüket segítő minőségbiztosítási tevékenységként. Ennek feltétele, hogy a fogyasztóvédelmi referensek tevékenysége nyomán az elégedett fogyasztók (vásárlók és szolgáltatást igénybevevők) száma növekedjen és a hatósági eljárások száma csökkenjen. Ezáltal a fogyasztóvédelmi referens munkája közvetlenül és kimutathatóan is növeli a társadalmi elégedettséget és segíti a magyar gazdaság eredményét is.

Az Egyesület a fogyasztóvédelmi referensi feladatok hatékony teljesítéséhez kíván segítséget nyújtani, azáltal, hogy a fogyasztóvédelmi referensek napi munkájának ellátásához egy olyan biztos „back office”-t kíván biztosítani, amely a változó jogszabályi és átalakuló intézményi feltételek mellett is támogatja a fogyasztóvédelmi feladatok megbízható eredménnyel való ellátását. Továbbá az Egyesület szeretné a referensi intézményt népszerűsíteni, megismertetni a fogyasztókkal és erősíteni a hatóság bizalmát feléjük.

Mindehhez szükség van egy olyan állandó infrastruktúrára (iroda, elektronikus és fizikai elérhetőség, honlap, elektronikus levelezés), amely kiszámíthatóan és megbízhatóan szolgálja azt a szakmai munkát, amelyet az Egyesület a fogyasztóvédelmi referensek részére végez. Ennek költségviselését (iroda folyamatos bérlése, honlap fejlesztése, közüzemi díjak, elektronikus és postai költségek stb.) az Egyesület önerőből, a pályázaton elnyerhető támogatás nélkül nem tudja megoldani.

Az Egyesület rövid idő alatt sok fogyasztóvédelmi referenst ért el és hatékony együttműködést épített ki a fogyasztóvédelemért felelős állami szervekkel. Ezen tevékenység további működtetéséhez és fejlesztéséhez, az Egyesület által meghatározott cél eléréshez szükség van a támogatásra, amely elengedhetetlen mértékben járul hozzá az Egyesület folyamatos működéséhez és ahhoz, hogy a tevékenység bővítésével mind több személyt vonhassunk be a feladatok ellátását elősegítő információk terjesztésébe, a szakmai gyakorlati követelmények, standardok felállításába és ellenőrzésébe.

A projekt keretében az Egyesület továbbá rendezvényeken népszerűsíti a fogyasztóvédelmi referensek tevékenységét.